Saturday, November 20, 2010


Ini keluarga saya.

Saya kurang pasti bagaimana untuk menggambarkan teman kami.

Koala beruang kecil, menurut kamusnya. Tetapi koala ini tidak kecil.

Apa saya menulis beruang kecil yang besar? Mungkin.